Kirkkotekstiilit tarinoiden aiheena

Maalikuisena tiistai-iltana Ruokolahti-talolla kirkkoherra Leena Haakana kertoi kirkkotekstiilien historiasta, joka ulottuu kolmen vuosituhannen taakse. Raamatussa Mooseksen toisessa kirjassa on hyvinkin tarkat ohjeet pyhäkön koristelusta ja pappien vaatetuksesta.  Jerusalemin temppeli oli koristeltu erilaisin tekstiilein, jotka oli valmistettu villasta ja pellavasta.

Keskeistä kirkkotekstiileissä ovat niiden värit ja koristeiden muodot, totesi Leena Haakana. Ruokolahdella on vanhastaan käytössä ollut pari messukasukkaa, mutta muut kirkkotekstiilit otettiin käyttöön vähitellen. Ensimmäinen näistä oli vuonna 1958 Ruokolahden Marttojen lahjoittama vihkiryijy, joka kudottiin talkoilla kolmessa osassa Rautionhovissa.

Martti Peltosen toimiessa kirkkoherrana seurakunnassa syntyi ajatus kokonaan uusista kirkkotekstiileistä. Ajatus oli alun perin Toini ja Keijo Monthánin, jotka kirkossa käydessään totesivat, että rei’ille mennyt alttariliina kaipaisi kohennusta. Peltonen innostui asiasta, syntyi suuren luokan talkoot. Kirkkoon haluttiin alttariliina ja kirjaliina kaikissa liturgisissa väreissä.

Suunnittelijaksi kutsuttiin tuolloin Ruokolahdella vaikuttanut tekstiilitaiteilija Tuula Järvenpää. Kirkkotekstiilien toteuttajiksi ryhtyivät Ruokolahden Maa- ja kotitalousnaiset, joihin kuului tuolloin viisi paikallisosastoa. Taitavia tekijöitä löytyi eri puolilta pitäjää. Käytännön ohjaajana toimi käsityönopettaja Pirjo Kalpio.

Vuoden mittaisen urakan jälkeen viisi alttariliinaa ja viisi saarnastuolin kirjaliinaa oli valmiina otettavaksi käyttöön. Tekstiileihin tarvittavat kankaat oli hankittu Kirkon hankintakeskuksesta. Tekijät antoivat töilleen 200 vuoden takuun. Järvenpään suunnittelun taustalla olivat kirkon ristiaiheet, tätä aihetta oli käytetty myös aikaisemmissa tekstiileissä.

Paitsi osaamista tekstiilien valmistaminen vaati tekijöiltään runsaasti aikaa. Tekijät arvioivat, että neulanpistoja oli tehty liki 300 000, yhden työn vaatima pistojen määrä vaihteli 50 000 – 80 000 välillä. Eniten pistoja on mustassa alttariliinassa, joka on edelleen käytössä kirkossamme pitkäperjantaina. Kirkkotekstiilit tehtiin muuten talkoilla, mutta suunnittelijalle maksettiin 3 500 markan palkka. Myöhemmin Edith Teräväinen valmisti samaan sarjaan kuuluvat stolat ja kalkkiliinat. Nämä ovat edelleen käytössä laitosehtoollisissa.

Uudet tekstiilit 2007

Ruokolahden seurakunnan kirkkovaltuusto teki vuonna 2006 päätöksen hankkia uudet kirkkotekstiilit. Niiden suunnittelijaksi ja toteuttajaksi valittiin Hanna Korvela. Uudet kirkkotekstiilit, kasukka ja stoolat  otettiin käyttöön lokakuussa 2007 piispantarkastuksen yhteydessä. Maa- ja kotitalousnaisten tekemistä tekstiileistä jäi käyttöön ainoastaan musta alttariliina ja saarnastuolin kirjaliina.

Kokonaisuuteen kuuluu neljä kappaletta messukasukoita, antependiumeja, saarnastuolin kirjaliinaa, lukupulpetin kirjaliinaa sekä kalkkiliinoja. Neljä kappaletta siksi, että kutakin tekstiiliä saadaan käyttöön liturgisten värien, punainen, vihreä, valkoinen ja violetti mukaan. Stolia päätettiin tilata neljä kappaletta kutakin väriä, eli yhteensä 16.

Hanna Korvelan mukaan kirkon tekstiilien suunnittelussa on lähdetty liikkeelle kirkon arkkitehtuurista ja värien lähtökohtana on ollut kirkkotila ja alttarimaalaus. Leena Haakana on tyytyväinen kirkkotekstiilien värien sävyihin.

Kirkkotekstiilien värit ovat vihreä, punainen, valkoinen, sininen tai violetti ja musta. Kirkkoherra näytti kirkkovuoden ympyränä, jossa oli esitetty värien käyttö eri pyhinä. Vihreä väri on useimmiten käytössä. Kirkkoherra pyysi paikalla olleita seuraamaan kirkossa käydessään kirkkotekstiilien sanomaa, niiden väriä ja muotoja. Pappien käyttämä valkoinen alba kuvastaa Kristuksen sovitustyötä, vyön solmu Hengen miekkaa ja stola Kristuksen ruumista.

Airi Ruokonen