Saimaa Geopark Partner

 

Ruokolahti-Seuran ruutuvaipalla on Saimaa Geopark Partner-logon käyttöoikeus

Saimaa Geoparkin ja paikallisten yritysten yhteistyön vahvistamiseksi Saimaa Geoparkin yrityskumppaneiden käyttöön on tuotettu Saimaa Geopark Partner -logo. Näin Saimaa Geopark ottaa osaa Saimaan alueen vahvaan brändirakennustyöhön ja kasvattaa samalla omaa brändiään.

Logon käyttöoikeuden omistaa Saimaa Geopark ry, ja käyttöön on laadittu tarkat kriteerit. Alueen toimijat voivat anoa yhdistykseltä oikeutta käyttää logoa tuotteidensa ja palveluidensa markkinoinnissa. Avidlyn suunnittelema logo kuvaa Saimaa Geoparkin yhdeksää jäsenkuntaa, maaperää, luontoa ja vettä. Se viestii palveluiden käyttäjille positiivisesta ja vastuullisesta toimijasta, joka arvostaa puhdasta luontoa ja järvivettä, vaalii alueen kulttuuriperintöä ja kehittää omalta osaltaan luontomatkailua. Partner-logolla varustetut tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen matkailun periaatteiden mukaan tuotettuja ja laadittuja.

Saimaa GeoparkPartner –logoyritysten käytettävissä Saimaa on geologialtaan ainutlaatuinen järvialuemaailmassa ja geologia tuo eteläisen Saimaan alueenmatkailuun uutta sisältöä. Saimaa Geoparkin tehtävänä on edistää kestävän kehityksen tuotteistusta ja toimintaa sekä kehittää alueen luontomatkailua. Alueen yrityksille suunnattu Saimaa Geopark Partner – logo viestii palveluiden käyttäjille positiivisesta ja vastuullisesta toimijasta, joka arvostaa puhdasta luontoa ja järvivettä, vaalii alueen kulttuuriperintöä ja kehittää omalta osaltaan luontomatkailua.

Partner –logolla varustetut tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen matkailun periaatteiden mukaan tuotettuja ja laadittuja. Saimaa Geopark Partner –logosta kasvaa ajan myötä alueella näkyvä vahva brändi. Partner –logo sitouttaa myös Saimaa Geopark ry:n ja yrittäjät toisiinsa. Yhteinen tekeminen ja tuotteistaminen kartuttaa parhaiten alueen elinvoimaa. Saimaa Geoparkin kansainvälisen toiminnan myötä, myös Partner-logon omaavat yritykset saavat näkyvyyttä ja tunnettavuutta maan rajojen ulkopuolella.

Saimaa Geopark alueen kunnissa  sijaitsevat tai toimintaansa pääsääntöisesti harjoittavat yritykset ja yhteisöt voivat hakea Saimaa Geopark Partner –logoa. Vaippoja on myynnissä Kulma-Kahvilassa osoitteessa Nällisuontie 3, vaippaa voi ostaa myös suoraan puheenjohtajalta.

Lähde: Saimaa Geopark

Lisätietoa: www.saimaageopark.fi

 

1. HALLINTO

1.1 Ruokolahti-Seuran hallitus ja toimihenkilöt
1.2 Jäsenistö

2. TOIMINTA

2.1 Esinemuseo ja Ruokolahti-talo
2.2 Ruokolahti-markkinat
2.3 Tutkimustoiminta
2.4 Julkaisutoiminta
2.5 Saadut avustukset
2.6 Saadut esinelahjoitukset
2.7 Muuta toimintaa

1. HALLINTO

1.1 Ruokolahti-Seuran hallitus 2020
Puheenjohtaja Airi Ruokonen
Varapuheenjohtaja Leila Tammisto-Tahkokallio
Sihteeri Jouko Siitonen
Rahastonhoitaja Sirpa Paakki
Jäsenet: Päivi Hienonen, Arja Juuti, Pauli Kemppi, Miikka Vento ja Leena Vohlonen. Varajäsen Aimo Halonen

Talkoisiin pyydetään vapaaehtoisia tarpeen mukaan.

 

Rehulan talo, jonka mittojen mukaan Ruokolahti-talo on rakennettu

1.2 Jäsenistö
Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 339. Ruokolahti-Seuran ainaisjäsenmaksu on 20 euroa. Ruokolahti-Seura on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa ja kannattavana jäsenenä Suomen Museoliitossa.

2. TOIMINTA

2.1 Esinemuseo ja Ruokolahti-talo
Esinemuseo on avoinna kesä-elokuussa. Varsinaisen aukiolokauden ulkopuolella museoon pääsee varaamalla ajan. Ryhmille aukipidon voi varata varsinaisten aukipitoaikojen ulkopuolella Erkki Huhtaselta, puhelin 0400 151 485.
Ruokolahti-talon ylläpidosta vastaa Creative Kaiku. Varaukset ja tarkemmat tiedot: p. 050 590 1583 (Virve Niiranen) tai 050 590 1584 (Jari Niiranen).

2.2 Ruokolahti-markkinat
Ruokolahti-markkinoita vietetään syksyllä. Markkinat on järjestetty vuosittain aina vuodesta 1973 lähtien. Tapahtuman tavaramerkki on riihitetty ruis, riihitettyjä jauhoja ja puuroa onkin ollut seuran toimesta markkinoilla joka vuosi.

2.3 Tutkimustoiminta
Jääsken alueen miehen kansallispuku-projekti on ollut viime vuosien suurin hanke. Seura on osallistunut arkeologiseen tutkimustoimintaan ja maaseudun kulttuuriperinteen tutkimiseen ja tallentamiseen mm. pajaperinteen osalta.

2.4 Julkaisutoiminta
Vuodesta 1980 on seurassa harjoitettu julkaisutoimintaa. Joulukuussa 1997 ilmestyi Kotiseutulukemiston VI osa Sulo Siitosen toimittamana. Kirjasta otettiin 800 kappaleen painos. Toukokuussa 2009 julkaistiin 250 sivuinen Ruokolahden kyliä ja koulupiirejä esittelevä kirja “Lainajyvästöstä Euroaikaan”. Kirjasta otetettiin 550 kappaleen ensipainos. Kirja on loppuunmyyty.

Elokuussa 2017 Ruokolahti-Seura julkaisi Rautialan ja Rasilan alueesta kertovan kirjan TORPPAREISTA DIGIAIKAAN – Muutoksia Rasila-Rautialan alueella. Kirjasta, jossa on 244 sivua,  otettiin 500 kappaleen painos. Kirjan myyntihinta on 50 euroa ja sitä on myynnissä Eukon Puodissa. Kirjaa voi tiedustella myös seuran johtokunnan jäseniltä.

2.5 Saadut avustukset
Ruokolahti-Seura on saanut toimintaansa kunnan toiminta-avustusta, jota anotaan erikseen vuosittain tapahtuneen toiminnan perusteella. Myös museoviraston harkinnanvaraisia avustuksia on saatu vuonna 2016 sekä vuonna 2018 museoesineiden luettelointiin. Vuodelle 2020 on myönnetty 5 200 euron avustus vitriinin uusimiseen ja esineiden luetteloinnin jatkamiseen.

2.6 Saadut esinelahjoitukset
Esinemuseoon saadaan vuosittain useita esineitä lahjoituksina.

2.7 Muuta toimintaa
Seura on aktiivisesti mukana maakunnallisessa kotiseutu-, museo-, ja kultuuritoiminnassa. Kunnan ja eri yhdistysten kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä.

Sirpa Monnon jälkeen Ruokolahden Eukon tehtävään eukkotoimikunta valitsi Anna Lankisen Salosaarelta. Hän on järjestyksessä Eukko numero 24.