Saimaa Geopark Partner

 

Ruokolahti-Seuran ruutuvaipalle on myönnetty Saimaa Geopark Partnerin käyttöoikeus.

Saimaa Geoparkin ja paikallisten yritysten yhteistyön vahvistamiseksi Saimaa Geoparkin yrityskumppaneiden käyttöön on tuotettu Saimaa Geopark Partner -logo. Näin Saimaa Geopark ottaa osaa Saimaan alueen vahvaan brändirakennustyöhön ja kasvattaa samalla omaa brändiään. 

Logon käyttöoikeuden omistaa Saimaa Geopark ry., ja käyttöön on laadittu tarkat kriteerit. Alueen toimijat voivat anoa yhdistykseltä oikeutta käyttää logoa tuotteidensa ja palveluidensa markkinoinnissa. Avidlyn suunnittelema logo kuvaa Saimaa Geoparkin yhdeksää jäsenkuntaa, maaperää, luontoa ja vettä. Se viestii palveluiden käyttäjille positiivisesta ja vastuullisesta toimijasta, joka arvostaa puhdasta luontoa ja järvivettä, vaalii alueen kulttuuriperintöä ja kehittää omalta osaltaan luontomatkailua. Partner-logolla varustetut tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen matkailun periaatteiden mukaan tuotettuja ja laadittuja.

Saimaa GeoparkPartner –logoyritysten käytettävissä Saimaa on geologialtaan ainutlaatuinen järvialuemaailmassa ja geologia tuo eteläisen Saimaan alueenmatkailuun uutta sisältöä. Saimaa Geoparkin tehtävänä on edistää kestävän kehityksen tuotteistusta ja toimintaa sekä kehittää alueen luontomatkailua. Alueen yrityksille suunnattu Saimaa Geopark Partner – logo viestii palveluiden käyttäjille positiivisesta ja vastuullisesta toimijasta, joka arvostaa puhdasta luontoa ja järvivettä, vaalii alueen kulttuuriperintöä ja kehittää omalta osaltaan luontomatkailua. 

Partner –logolla varustetut tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen matkailun periaatteiden mukaan tuotettuja ja laadittuja. Saimaa Geopark Partner –logosta kasvaa ajan myötä alueella näkyvä vahva brändi. Partner –logo sitouttaa myös Saimaa Geopark ry:n ja yrittäjät toisiinsa. Yhteinen tekeminen ja tuotteistaminen kartuttaa parhaiten alueen elinvoimaa. Saimaa Geoparkin kansainvälisen toiminnan myötä, myös Partner-logon omaavat yritykset saavat näkyvyyttä ja tunnettavuutta maan rajojen ulkopuolella.

Saimaa Geopark alueen kunnissa  sijaitsevat tai toimintaansa pääsääntöisesti harjoittavat yritykset ja yhteisöt voivat hakea Saimaa Geopark Partner –logoa.

Lähde: Saimaa Geopark

Lisätietoa: www.saimaageopark.fi