Ruokolahti-Seuran hallitus ja toimihenkilöt

1. HALLINTO

1.1 Ruokolahti-Seuran hallitus ja toimihenkilöt
1.2 Jäsenistö

2. TOIMINTA

2.1 Esinemuseo ja Ruokolahti-talo
2.2 Ruokolahti-markkinat
2.3 Tutkimustoiminta
2.4 Julkaisutoiminta
2.5 Saadut avustukset
2.6 Saadut esinelahjoitukset
2.7 Muuta toimintaa

1. HALLINTO

1.1 Ruokolahti-Seuran hallitus 2020
Puheenjohtaja Airi Ruokonen
Varapuheenjohtaja Leila Tammisto-Tahkokallio
Sihteeri Jouko Siitonen
Rahastonhoitaja Sirpa Paakki
Jäsenet: Päivi Hienonen, Arja Juuti, Pauli Kemppi, Miikka Vento ja Leena Vohlonen. Varajäsen Aimo Halonen

Talkoisiin pyydetään vapaaehtoisia tarpeen mukaan.