Ruokolahti-Seura

Ruokolahti-Seuran kesäkuinen vuosikokous

Koronarajoitusten takia Ruokolahti-Seuran vuosikokous pidettiin vasta kesäkuussa, maaliskuinen kokous jouduttiin perumaan. Seuran joulukuussa pidetyssä syyskokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt. Nyt yhdistyksellä on vain yksi yleinen kokous vuodessa. Kesäkuinen kokous pidettiin Ruokolahti-talon pihamaalla helteisessä säässä.

Yleinen kokous hyväksyi kuluvan vuoden toimintasuunnitelman, johon sisältyy Tiistai-tarinoiden, museon avoinna pitämisen ja markkinoiden lisäksi huntukurssi. Koronarajoitusten vuoksi toimintasuunnitelmaan saattaa tulla muutoksia, mutta huntukurssin järjestäminen onnistui poikkeusjärjestelyin. Toimintasuunnitelmassa olleesta riviaitan katon toisen lappeen kattamisesta päreillä on luovuttu tältä kesältä. Samoin kävi tämän vuoden kesäretkelle, joka oli suunniteltu pidettäväksi risteilynä Mietinsaaren maisemissa.

Vuosikokous hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden johtokunnalle, joka hoiti Seuran asioita entisten sääntöjen mukaan. Tilinpäätös osoitti 1 007,56 euron alijäämää, joka siirrettiin aikaisempien vuosien ylijäämään.

Uusien sääntöjen mukaan Ruokolahti-Seuran toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja yksi varajäsen. Yleinen kokous valitsi hallituksen jäseniksi Leila Tammisto-Tahkokallion, Jouko Siitosen, Arja juutin, Miikka Vennon, Leena Vohlosen ja Päivi Hienosen. Uutena jäsenenä hallitukseen tuli valituksi Pauli Kemppi. Varajäseneksi valittiin Aimo Halonen. Puheenjohtajan tehtävässä jatkaa Airi Ruokonen.

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yleisen kokouksen jälkeen. Se valitsi varapuheenjohtajaksi Leila Tammisto-Tahkokallion ja sihteeriksi Jouko Siitosen. Rahastonhoitajana jatkaa Sirpa Paakki. Toiminnantarkastajaksi kokous valitsi Tmi Katidon. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.7. Tuolloin käsitellään Ruokolahti-markkinoita, jotka on tarkoitus pitää lauantaina 10.10. Valtioneuvoston asettamat rajoitukset vaikuttavat suurien tapahtumien järjestelyihin. Seuran hallitus päättää, ryhdytäänkö markkinoita järjestämään. AR

Ruokolahti-Seura ja Ruokolahden seurakunta tekivät kiinteistökaupan

Viime vuonna tehdyn päätöksen mukaan Ruokolahti-Seura on ostanut Ruokolahden seurakunnalta noin 1,1 hehtaarin suuruisen määräalan, jolla sijaitsevat Seuran omistuksessa oleva perinnetalo sekä siihen kuuluvat piharakennukset. Määräalasta yksi hehtaari on osa Pappila-nimistä tilaa ja 0,1 hehtaaria on osa Kirkonmäki nimistä tilaa.

Ruokolahden seurakunnan edustajina kauppakirjan allekirjoittivat kirkkoherra Leena Haakana ja talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen, Ruokolahti-Seuran puolesta nimensä kauppakirjaan laittoivat varapuheenjohtaja Leila Tammisto-Tahkokallio ja puheenjohtaja Airi Ruokonen. Julkisena kaupanvahvistajana toimi Sirpa Paakki.

Kauppahinta määräalasta oli 7 000 euroa ja se perustui Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy:n tekemään lausuntoon. Ennen kaupanteko Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli ja kirkkohallitus hyväksyivät kiinteistökaupan. Samalla seurakunnan ja Ruokolahti-Seuran välinen vuokrasopimus kyseisestä määräalasta purkautuu.

Kiinteistökaupalla ei ole suoranaista vaikutusta Ruokolahti-talon ja sen pihapiirin toimintaan, josta vastaa Kulttuuripalvelu Kaiku. Tontin lohkominen on tarkoitus hoitaa tulevan suven aikana. Seuran johtokunta päätti uusia aitan katon tähteeksi jääneillä päreillä. Alkukesän aikana kärrikuurin järjestelemistä jatketaan. Tavoitteena on saada kuuri siihen kuntoon, että se on avoin yleisölle.

Kevätkokous

Sunnuntaina 7.4. pidetyssä Ruokolahti-Seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa hyväksyttiin viime vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös. Puheenjohtajana toimi Sirpa Paakki. Paikalla oli 13 henkeä. Tarkalla taloudenpidolla tilikauden ylijäämä oli 1 982,97 euroa ylijäämäinen. Kotiseutuyhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoiselle talkootyölle. Muutaman vuoden jälkeen Ruokolahti-markkinat pidettiin jälleen koululla. Onnistunut tapahtuma saa jatkoa myös tänä vuonna lokakuun toisena viikonloppuna.

Seuran jäsenmäärä viime vuoden lopussa oli 340. Jäsenet ovat ainaisjäseniä ja edelleen Ruokolahti-Seuraan voi liittyä 20 euron jäsenmaksulla.

Ruokolahti-Seura on perustettu vuonna 1947 ja sen vanhin toimintamuoto on kotiseutumuseo. Kävijöitä kotiseutumuseossa oli viime vuonna 733 henkeä, keskimäärin 10,8 henkeä päivää kohden. Seura sai viime vuonna 6 000 euron avustuksen Museoliitolta. Avustuksen turvin asennettiin syyskuussa toiseen kerrokseen uusi asevitriini ja palkattiin työntekijä vajaaksi kahdeksi kuukaudeksi luetteloimaan ja kuvaamaan museoesineitä. Kesän aikana museossa työskenteli kolme kunnan palkkaamaa kesätyöntekijää. Vapaaehtoiset huolehtivat noin kymmenestä aukiolopäivästä. Vaihtuva näyttely kertoi Seuran 70 vuoden mittaisesta toiminnasta. Kuluvana vuonna museossa pidetään näyttely entisajan käsitöistä.

Tiistai-tarinat Ruokolahti-talolla keräsivät 277 kävijää, keskimäärin 25,1 henkeä yhtä kertaa kohden. Tarinoita on pidetty yli kymmenen vuoden ajan ja ne jatkuvat tiistaisin alkaen 4.6. Viime vuonna Ruokolahti-Seura järjesti kotiseuturetken Luumäelle, jossa tutustuttiin P.E. Svinhufvudin kotiseutumuseoon ja Luumäen kirkkoon. Tämän vuoden retki suuntautuu Rautjärvelle ja Parikkalaan.

Airi Ruokonen

 

Soidin-muistomerkki on pystytetty museon viereen.

Ruokolahti-Seura ry syyskokous 2018

Ruokolahti-Seuran jäsenet kokoontuivat toisena adventtina syyskokoukseen, jossa sääntömääräisten asioiden lisäksi tehtiin päätös maa-alueen ostamisesta Ruokolahden seurakunnalta. Yleinen kokous hyväksyi johtokunnan vireille laittaman kaupan, jossa kotiseutuyhdistys ostaa noin 1,1 hehtaarin maa-alueen edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy kaupan. Tämän lisäksi kiinteistökauppa menee vielä tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen käsittelyyn. Kyseessä on alue, jolla sijaitsevat Ruokolahti-Seuran omistamat perinnetalo, aitat, riihi, paja ja sauna.

Kokous hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman, jonka keskeisimmät toiminnot ovat kotiseutumuseon ylläpitäminen, Ruokolahti-markkinat ja kotiseutujuhla lokakuun toisena viikonloppuna sekä kesäretki. Retken kohteena ovat Rautjärvi ja sen seurakunnalliset kohteet ja mahdollisesti Parikkalan patsaspuisto. Kesänäyttelyksi museoon on tarkoitus pystyttää käsityöaiheinen näyttely. Seura järjestää kesän aikana suositut Tiistai-tarinat. Ruokolahti-talon tapahtumista ja toiminnasta vastaa edelleen Kulttuuripalvelu Kaiku.

Seuran johtokunnassa jatkavat erovuorossa olleet Juhani Liimatta, Arja Juuti, Leena Vohlonen ja Päivi Hienonen. Johtokuntaan kuuluvat ensi vuonna myös Leila Tammisto-Tahkokallio, Aimo Halonen ja Erkki Huhtanen, jotka eivät olleet erovuorossa. Uutena johtokunnan jäsenenä aloittaa Miikka Vento. Jouko Siitonen jatkaa sihteerin tehtävässä ja puheenjohtajaksi valittiin Airi Ruokonen. AR

Kalliomaalaukset Äitsaarella.

Ruokolahti-Seuran syyskokous 2017

Ruokolahti-Seuran jäsenet oli kutsuttu toisena adventtina syyskokoukseen Ruokolahti-talolle. Joulupuuron ja torttukahvien jälkeen puheenjohtaja kiitteli seuran toimijoita vilkkaasta vuodesta, joka on ollut seuran juhlavuosi. Vuonna 1947 perustettu kotiseutuyhdistys on jatkanut sääntöjen mukaista toimintaansa. Tänä vuonna seura julkaisi Rasila-Rautialan alueesta kertovan kirjan Torppareista digiaikaan. Ruokolahti-markkinat järjestettiin syyskuussa ulkoilmatapahtumana, kotiseutujuhla, joka oli seuran 70-vuotisjuhla, pidettiin Ruokolahden kirkossa.

Tasavallan presidentti on myöntänyt pitkäaikaiselle Ruokolahti-Seuran puheenjohtajalle, sihteerille ja aktiiviselle toimijalle Jouko Siitoselle kotiseutuneuvoksen arvonimen. Arvonimen hakemiseen ovat olleet myötävaikuttamassa Ruokolahden kunta, Ruokolahden seurakunta, Etelä-Karjalan maakuntayhdistys, pitäjälehti Ruokolahtelainen sekä Keskustan Ruokolahden kunnallisjärjestö.

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018. Kotiseutumuseo pidetään avoinna kesän ajan, esille laitetaan seuran historiasta kertova näyttely. Avointen ovien päivää pidetään 18.5. ja eMuseo-palvelua täydennetään. Ruokolahti-talon toiminta jatkuu yhteistyössä Kulttuuripalvelu Kaikun kanssa. Talon pihapiirin kärrikuuri avataan yleisölle. Ruokolahti-markkinat pidetään mahdollisuuksien mukaan uudessa koulukeskuksessa tai torialueella. Rukiinleikkuutalkoot pidetään, jos saadaan seuran käyttöön leikattavaa ruista. Tulevana vuonna järjestetään kotiseuturetki Luumäelle Kotkanniemeen.

Seuran johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Leena Vohlonen. Erovuorossa olleet Aimo Halonen, Päivi   Hienonen, Leila Tammisto-Tahkokallio ja Jouko Siitonen jatkavat edelleen. Samoin jatkavat Juhani Liimatta, Erkki Huhtanen ja Arja Juuti, jotka eivät olleet erovuorossa. Johtokunnan puheenjohtajana valittiin jatkamaan Airi Ruokonen.